VZDELANIE

Univerzita Konštantína Filozofa / Filozofická fakulta, Nitra
2007 – 2009, Odborné prekladateľstvo – anglický jazyk

Univerzita Mateja Bela / Ekonomická fakulta, Banská Bystrica
2001 – 2006, Ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica
1997 – 2001, matematika, fyzika

KURZY A ŠKOLENIA

University of Cambridge
2012 – 2013, Kurz pre učiteľov anglického jazyka vyučujúcich dospelých, Certificate in EnglishLanguage Teaching to Adults

PRIEBEH ZAMESTNANÍ

SZČO
09/2006 – doteraz, lektorka / anglický jazyk
CELTA výučba všeobecného, obchodného a právneho anglického jazyka,príprava na certifikáty FCE, CAE, CPE

slobodné povolanie
05/2010 – doteraz, úradná prekladateľka / anglický jazyk
činnosť úradnej (súdnej) prekladateľky zapísanej v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore anglický a slovenský jazyk

SZČO
09/2009 – doteraz, odborná prekladateľka / anglický jazyk
odborná prekladateľská činnosť vykonávaná na základe Osvedčenia o absolvovaní špecializačnéhoinovačného štúdia prekladateľstva – odborného prekladu vydaného Univerzitou Konštantína Filozofav Nitre

Reštaurácia Port ́O ́Call, Severná Karolína, USA
06/2005 – 09/2005, hosteska, čašníčka

Fidelity Bank, Kansas, USA
06/2004 – 09/2004, stážistka
administratívna činnosť na oddelení Elektronického prenosu peňažných prostriedkov

Taylor Park, Colorado, USA
06/2003 – 09/2003, chyžná, hosteska, čašníčka

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk Expert (C2)
Nemecký jazyk – Začiatočník (A2)
Ruský jazyk – Úplný začiatočník (A1)
Španielsky jazyk – Úplný začiatočník (A1)

OSTATNÉ ZNALOSTI

Strojopis – expert
Fakturácia – expert
Hospodárska korešpondencia – expert
Jednoduché účtovníctvo – pokročilý
Podvojné účtovníctvo – pokročilý
Microsoft Excel – expert
Microsoft Access – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Word – expert
Microsoft Windows – expert

ĎALŠIE ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A ZÁUJMY

Cambridgeské certifikáty: CPE, CELTA, BEC Vantage
vysoké a zodpovedné pracovné nasadenie
turistika, cyklistika, lyžovanie

VODIČSKÝ PREUKAZ

sk. B