Preklad

preklad = odborný preklad = neúradný preklad = nesúdny preklad = preklad bez pečiatky = preklad bez okrúhlej pečiatky = neoverený preklad = neúradne overený preklad

Cena

Orientačná cena : 19 €/ NS (NS = 1800 znakov vrátane medzier)

Kvalifikácia

Osvedčenie o absolvovaní špecializačného inovačného štúdia v odbore PREKLADATEĽSTVO – ODBORNÝ PREKLAD v anglickom jazyku udelené Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre