Koľkokrát sa ešte začnem učiť cudzí jazyk?

Ak sa každoročne vaše novoročné predsavzatie opakuje, asi niekde robíte chybu. Alebo ste si dali príliš náročný cieľ. V každom prípade, ak začínate s cudzím jazykom každý rok odznova, je načase si povedať: „raz a navždy sa to naučím“

Zdroj: www.aktuality.sk

Máme cieľ. A cesta?

Gratulujeme. Práve ste sa rozhodli, že sa naučíte cudzí jazyk. Máte teda merateľný cieľ a ak ide o novoročné predsavzatie tak máte aj termín dokedy ho splniť. Ostáva už iba otázka – ako? Ciest, ako zvládnuť cudzí jazyk je mnoho – od samouka, cez online kurzy, jazykovku až po štúdium v zahraničí.

Ktorá cesta je však správna pre vás?

Na rýchlosť, akou dokážeme zvládnuť cudzí jazyk vplýva niekoľko faktorov. Ľudia vo všeobecnosti hľadajú ľahké a rýchle cesty, ale nezamyslia sa nad tým najpodstatnejším – čo je najvhodnejšie pre nich a na základe akých parametrov to určiť.

1.    Typ študenta. Jednou z najrozšírenejších typológii študenta je typológia podľa zmyslu, ktorý pri učení u študenta dominuje:

Auditívny typ. Najlepšie a najrýchlejšie sa učí jazyk cez posluch, rád komunikuje, rád počúva, učí sa nahlas. Ak ste takýto typ študenta, bude vám vyhovovať najmä komunikatívny prístup k učeniu sa cudzích jazykov.

Vizuálny typ. Využíva hlavne zrakovú pamäť, pred počúvaním uprednostňuje čítanie, rád študuje obrázky a schémy, text spracúva v grafickej podobe. Ak ste takýto typ, najideálnejšie je pre vás  osvojovať si cudzí jazyk formou pri ktorej sa v prevažnej miere využívajú vizuálne pomôcky – grafy, tabuľky, filmy či videá. Študent by mal rovnako možnosť zapisovať si poznámky.

Kinestetický – pohybový a hmatový. Pri učení si lepšie veci pamätá, keď sa ich môže dotknúť rovnako ako to, s čím môže experimentovať, čo si môže vyskúšať, pri učení a opakovaní sa často prechádza.  Ak sa nové poznatky najlepšie učíte a uchovávate touto formou, vyberte si štýl učenia pri ktorom budete mať možnosť učiť sa v skupine, formou spolupráce, budete si môcť učivo zopakovať vlastnými slovami, používať napríklad kartičky či rôzne pamäťové hry.

U väčšiny študentov sa vyskytuje kombinácia jednotlivých typov.

2.    Čas a priestor, ktorý je k dispozícii. Ak ste človek, ktorý vie vyhradiť výučbe jazyka iba niekoľko hodín týždenne, je pre vás ideálnym spôsobom štúdium v jazykovej škole, alebo samoštúdium (prípadne dištančné štúdium), ak z objektívnych dôvodov nedokážete navštevovať kurz (napr. vzdialenosť bydliska). Ak máte väčší časový priestor, jednoznačne je vhodné vycestovať a obklopiť sa cudzím jazykom úplne – teda štúdium v zahraničí. Odporúčame pobyt v cieľovej krajine (ak ide o anglický jazyk, tak v Británii alebo USA a pod.), nie kurz v neutrálnej krajine. Ak ste napríklad zaneprázdnený typ človeka a potrebujete rýchly „tunning“, potom je najvhodnejší individuálny intenzívny kurz, ktorý vám pravdepodobne dokáže zostaviť najbližšia jazyková škola.

3.    Financie. Pri tomto parametri sa poradie určuje relatívne ľahko. Finančne najnáročnejší je pobyt v cieľovej krajine, strednú cestu predstavuje štúdium v jazykovej škole a najmenej ekonomicky náročným spôsobom je samoštúdium.

4.    Motivácia. Tento faktor sa často podceňuje, ale je pre výučbu jazykov kľúčový. Ak ste typ, ktorý ráno vstáva 6:30 a chodí pravidelne do posilňovne alebo behať, pretože sa tak rozhodol, tak s motiváciou problém nemáte a je de facto jedno, ktorý spôsob štúdia jazyka si vyberiete. Pravdepodobne zvládnete všetky. Ak naopak nie ste ten „supermotivovaný“ a cieľavedomý typ, odporúčame sa nechať viesť niekým, komu za to radi zaplatíte. Ostáva teda platené štúdium, ideálne s motivovaným lektorom v kvalitnej jazykovej škole.

5.    Správne „bunky“. Často krát nás reklama presviedča, že „použitím tohto alebo tohto produktu je garantovaný 100 %- ný úspech u každého klienta“. Nezmysel. Ak by to tak bolo, tak všetci ľudia na planéte sú štíhli, vyšportovaní a zdraví. Na to, aby vznikol synergický efekt (teda že si produkt/službu kúpite a donesie vám výsledky) musia byť splnené 2 predpoklady: 1. Služba je kvalitná (napr. výučba jazyka). 2. Je určená pre vás (ste typ, ktorému sa „hodí“ a kde je vysoká pravdepodobnosť dobrého výsledku). A pri predpoklade 2 narazíme na fakt, o ktorom nikto nehovorí – že na zvládnutie jazykov musíte mať tie správne „bunky“. Áno, je to tak. Existuje totiž % ľudí, ktorí sa jednoducho (a nemá to nič spoločné s inteligenciou) cudzí jazyk nedokážu takmer nikdy naučiť. „Takmer“ uvádzame preto, lebo pri určitej nereálnej kombinácii by to asi šlo (dáte ich na ostrov plný Angličanov na 1 rok), ale v reálnych podmienkach (práca, rodina, obmedzený čas, atď.) je to nereálne. Ak ste takýto typ a viete o tom – hrajte golf, maľujte alebo sa venujte niečomu, čo vás bude tešiť. Nemá zmysel „tlačiť lano“ – život je príliš krátky na to, aby sme ho venovali nezmyselným cieľom. 

Užitoční pomocníci

Pre štúdium jazyka je dobré mať aj „drobných pomocníkov“, ktorí vám pomôžu a spríjemnia vašu cestu k cieľu.  Prinášame zoznam niektorých, ktorí určite dobre fungujú:

Rozprávajte. Nájdite si niekoho (školu, lektora, kamaráta), s kým dokážete v cudzom jazyku debatovať. To je najdôležitejšie – trénujte si priamo rozprávaním. Hovorte, rozprávajte, argumentujte a zabudnite na obavy, že to nepoviete správne.

Sledujte zahraničné spravodajstvo. Stačí pozerať CNN alebo Deutsche Welle TV a už ste „in“.

Pozerajte filmy v pôvodnom jazyku s titulkami. Toto je naozaj veľmi efektívny spôsob, pretože sa hovorený jazyk stáva primárnym, na čo sa sústredíte. Dokonca najideálnejším spôsobom (v škandinávskych krajinách štandard) je pozeranie napr. filmu v angličtine s anglickými titulkami (výborne sa človeku spája hovorené slovo s písaným).

Čítanie zahraničnej literatúry a novín. Môžete využiť knihy, ktoré sú prispôsobené vašej úrovni jazyka (napr. britské vydavateľstvo PenguinReaders, www.penguinreaders.com, ponúka množstvo titulov pre širokú škálu jazykových úrovní, napr. „Jana Eyrová pre stredne pokročilých“) alebo časopisy, ktoré majú v závere „zhrnutie v cudzom jazyku“ (napr. Trend má v závere každého čísla prehľad obsahu v angličtine). To vám umožní sa stretávať s jazykom na vašej úrovni.

Počúvajte zahraničnú hudbu a online rádiá. Dnes môžete na webe počúvať rádio z akejkoľvek krajiny. Jednak budete počúvať priamo moderovanie v cudzom jazyku, ako aj piesne, ktoré sú v ňom naspievané (u nás je drvivá väčšina produkcie z USA, ak by ste sa chceli dostať, napr. k francúzskej tvorbe a hudobnej scéne, je to ideálny spôsob).

Berte to s nadhľadom

Pre každý cieľ, i ten zvládnuť v tomto roku konečne cudzí jazyk si zvoľte cestu, ktorá vás bude baviť a na ktorej sa budete cítiť pohodlne. Majte dostatočný nadhľad, tešte sa z malých úspechov a neparalyzujte sa neúspechmi. S pozitívnym postojom to zvládnete omnoho bezbolestnejšie.