Moje služby

uradny-preklad

Úradný preklad

Vypracujem rýchly (do 24 hodín) a kvalitný úradný preklad z a do anglického jazyka za férovú cenu.

Ako úradná prekladateľka mám 9 ročnú prax, počas ktorej som vypracovala cca 450 úradných prekladov.

Preložím výpis z registra trestov, rodný list, vysvedčenia, výpis z obchodného registra, potvrdenia, súdne ustanovenia, a iné.

Poskytujem komplexné poradenstvo, aby bol úradný preklad akceptovaný na akejkoľvek inštitúcii – slovenskej, aj zahraničnej.

Výučba anglického jazyka

Ako lektorka anglického jazyka pôsobím na trhu 16 rokov.

V roku 2013 som získala medzinárodne uznávaný cambridgeský certifikát CELTA, ktorý osvedčuje vysokú odbornosť učiteľa anglického jazyka.

Mám skúsenosti s vedením kurzov vo viacerých obchodných spoločnostiach a v 2 jazykových školách.

Kurz môžem viesť v priestoroch zadávateľskej obchodnej spoločnosti kdekoľvek v rámci banskobystrického regiónu.

Od roku 2019 učím aj na Bakossovej ulici, kde disponujem vlastnou, novou, plne vybavenou učebňou s kapacitou 6 študentov.

vyucba-anglictiny
preklad

Preklad

Odborný preklad z a do anglického jazyka, na úrovni úradného prekladu, vyhotovím expresne a kvalitne, za férovú cenu.

Prekladám prospekty, návody na použitie, webové stránky, a iné.

Za svoju 10 ročnú prax som vystavila približne 250 odborných prekladov.

Jazyková kombinácia, v rámci ktorej úradne prekladám:

anglictina

angličtina

slovencina

slovenčina

Čo o mne povedali

Vlastné priestory

Od roku 2019 učím aj na Bakossovej ulici, kde disponujem vlastnou, novou, plne vybavenou učebňou s kapacitou 6 študentov.

Skúsenosti

Obchodné spoločnosti, v ktorých som učila alebo učím:

Časté otázky​

Ako stanovujete cenu prekladu?​

Cenu prekladu stanovujem na základe počtu preložených normostrán (NS). Jedna normostrana = 1800 znakov vrátane medzier.

Čo je to normostrana?

Normostrana je základná merná jednotka, ktorá sa používa na výpočet ceny prekladu. Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier. Počet znakov vygeneruje akýkoľvek textový editor, napr. Microsoft Word nasledovnou cestou: Revízia → Počet slov → Znakov (vrátane medzier). Vydelením tohto počtu znakov číslom 1800 získate počet normostrán textu.

Čo je apostille?

Apostille je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru. Vydávajú ho krajské súdy, obvodné úrady a ministerstvá.

Aký je rozdiel medzi obyčajným prekladom a úradným prekladom?

Obyčajný, neúradný preklad môže vykonať akýkoľvek prekladateľ.

Úradný preklad môže vykonať výlučne úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný preklad navyše pozostáva zo štyroch častí: úvodnej časti s označením „preklad“, originálu, prekladu a prekladateľskej doložky. Jednotlivé časti sú zošité trikolórou a opatrené nálepkou a okrúhlou pečiatkou.

Aký je rozdiel medzi úradným prekladom a notárskym osvedčením/overením?

Úradný preklad vystavuje úradný prekladateľ, ktorý pečiatkou úradného prekladateľa overuje, že text prekladu súhlasí s textom originálu.

Notárske overenie vystavuje notár, ktorý svojou pečiatkou overuje, že text kópie listiny sa zhoduje s textom originálu.

Aké dokumenty sa najčastejšie úradne prekladajú?

  • matričné dokumenty – rodné, sobášne a úmrtné listy
  • výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra, zmluvy
  • vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, certifikáty
  • súdne rozhodnutia
  • iné dokumenty

Kontaktné údaje

Adresa

Ing. Erika Weiterschütz
Bakossova 3B
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Tel: 0907 582 786

E-mail: erika_mec@yahoo.com
Firemné údaje

IČO: 43322328
DIČ: 1076452839

Číslo účtu: SK80 1100 0000 0026 1543 4605 Tatra banka

Facebook